การจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้ามีรูปแบบเดียว

  • ภายในประเทศ : จัดส่งโดย Best Express (1-2 วันทำการ ถึงปลายทาง)

วัน-เวลาจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้า เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 11:00น. รอบเดียวต่อวัน “ทำงานตรงเวลา & ไม่จัดของลัดคิว”,
    โอนเงินหลัง 11.00 วันศุกร์จัดส่งวันจันทร์ วันหยุด-วันหยุดพิเศษ งดจัดส่งสินค้า
  • คำสั่งซื้อที่มีการจัดสินค้าซับซ้อน, ปริมาณมาก, สินค้าราคาส่ง ใช้เวลาจัด-ตรวจสอบนานกว่าปกติ อาจใช้เวลา 1-3 วันทำการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ

  • ค่าจัดส่งสินค้า คิดตามน้ำหนัก & รูปแบบการจัดส่งสินค้า, ยิ่งมีน้ำหนักมาก ยิ่งค่าจัดส่งสูงขึ้นตามลำดับ และสำหรับขนส่งด้วยบริษัทเอกชน จะมีการแบ่งโซนระยะทางเพิ่มเข้าไปด้วย และในบางกรณี จะงดจัดส่งในเขตหมู่เกาะ หรือพื้นที่ห่างไกลจากชุมชน
  • ค่าจัดส่งสินค้า ประกอบไปด้วย ค่าจัดส่งจริง+ค่าแพ็คพัสดุภัณฑ์+ค่าเผื่อน้ำหนักเกิน+ค่าระวางสินค้าสำหรับขนส่งเอกชน+ค่าความแปรผันของระยะทาง, หากพบว่าค่าจัดส่งที่จ่ายเข้ามาแล้วมีราคาสูงเกินจริง ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป โปรดติดต่อเราภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่ทราบเรื่อง ทางร้านจะคืนเงินส่วนต่างให้ โดยคำนวณจาก “ส่วนต่างค่าจัดส่ง – ค่าพัสดุภัณฑ์ที่เริ่มต้น 15 บาทขึ้นไป = เงินโอนคืน
  • กรณีสินค้าเสียหาย – สูญหาย จากการจัดส่ง, โปรดทราบว่า กระบวนการดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางร้าน ทางร้านทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ขนส่ง เพื่อขอรับค่าเสียหายคืนเต็มจำนวนให้กับลูกค้าเท่านั้น ใช้เวลา 30-45 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มติดตามสินค้า หรือเลยเวลาอันสมควรที่ควรจะได้รับสินค้า