แจ้งโอนเงิน

หากลูกค้าไม่สะดวกแนบหลักฐานการโอน ให้กรอกข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง-ครบถ้วน และกด “ส่งข้อมูล” เท่านี้เพียงพอค่ะ